Ceník

Geometrické plány  
STAVBA: rod. dům, rekr. stavba,zahradní chata, garáž 4.000,- až 6.900,- Kč
Dělení do 100 bm nové hranice 4.000,- až 5.900,- Kč
Věcné břemeno100 bm 3.000,- Kč
Vytýčení hranice vlastnické nebo užívacíminimálně 5.000,- Kč
Stabilizace plastovým mezníkem1ks 150,- Kč
Inženýrská geodézie  
Vytyčení bodů1 bod 110,- až 300,- Kč
Zaměření inženýrských sítí100 bm 1.200,- až 2.500,- Kč
Zaměření uliční čáry (polohopis a výškopis)100 bm 1.800,- až 2.800,- Kč
Zaměření polohopisu a výškopisu1 ha 5.000,- až 18.000,- Kč
Výjezd měřické skupinyminimálně 3.000,- Kč
Ostatní práce  
Poradenství v oblasti katastru nemovitostí a zeměměřictvíza započatou 1/2 hod. 250,- Kč
Plotrování - papír (tech. výkresy barevně)za započatou A4 15,- Kč
Plotrování - papír pauzovací (černobíle) za započatou A4 20,- Kč

 Uvedené ceny jsou bez 20% DPH.

Ceny zde uvedené jsou pouze orientační, jelikož existuje mnoho faktorů, které je nutno brát v potaz (umístění dané lokality, druh mapového podkladu, náročnost zpracování a zaměření, ...)

Při větším počtu měrných jednotek účtujeme slevy (1mj = 100 bm, 1ha, 1 bod).

Cenu Vámi požadované služby si vyžádejte při osobní návštěvě naší kanceláře, případně na info@geos-veseli.cz, nebo na tel. čísle 518 323 714, 605 250 014 .