Objednávka

Objednatel:

* jméno:
* příjmení:
titul:

Adresa objednatele:

ulice:
* město/obec:
* PSČ:
** kontakt   
telefon:
fax:
mobil:
e-mail:

Objednávka:

* katastrální území:
* číslo parcely (pozemku):
* druh prací:
upřesnění:

* povinné údaje

** vyplňte prosím alespoň jeden z údajů - telefon / fax / mobil / e-mail