O firmě

V roce 1992 čtyři pracovníci s dlouholetou praxí v katastru nemovitostí a inženýrské geodézii založili "Sdružení podnikatelů" podle § 829 a násl. občanského zákoníku za účelem zajištění činnosti - geodetické a kartografické práce.

Od tohoto roku naše firma provádí veškeré geodetické práce, hlavně v okresech Hodonín a Uherské Hradiště. Menší objem prací je i v okresech Brno, Havlíčkův Brod, Zlín a jiných částech České republiky.

V současné době má firma 7 pracovníků.

Výsledky zeměměřických činností ověřujeme podle zák. 200/1994 Sb. § 13 odst. 1 písm. a, b a c.