Služby

Katastr nemovitostí

Geometrický plán - zaměření novostavby rodinného domu (pdf - 74kB) Zobrazit ukázku ve formátu PDF Geometrický plán - zaměření silnice (pdf - 199kB) Měřický náčrt na vytyčení hranice pozemků (pdf - 158kB Záznam podrobného měření změn (pdf - 304kB) Ukázka - záborový elaborát (pdf - 95kB)

Inženýrská geodézie - více

Polohopisná a výškopisná situace (pdf - 452kB) Kanalizace - skutečné zaměření (pdf - 290kB) Základní mapa závodu (pdf - 507kB) Kanalizace - podélný profil (pdf - 96kB) Zaměření jeřábové dráhy (pdf - 78kB) Drátový 3D model terénu (vyžaduje min. Acrobat Reader 7.0)

Další služby